studnia wkręcana

Wykonana przez wkręcanie w grunt rury zakończonej stożkowatym końcem.

studnia kopana

Zbudowana z kręgów betonowych,wykopana ręcznie lub za pomocą narzędzi